„... když je budování podniku          
               odrazem vášně a znalostí.”

služby

za cílem

- vytvoření prostoru pro růst podniku
- předcházení a řešení problémů
- ulehčení od administrativy

prostřednictvím

- kombinace ekonomických a právních znalostí
- 20 leté zkušenosti
- individuálního přístupu
- diskrétnosti

poskytujeme

- analýzu a návrh řešení
- pomoc při realizaci
- poradenství a konzultace
- správu administrativy

V naší korporaci vnímáme nastupující trend, který vede k tvorbě a aplikaci šablon s cílem minimalizovat náklady nejen na ekonomicko-právní služby. Předem definované postupy jsou následně aplikovány na všechny podobné situace. Jenže jednotlivé případy se často liší a my víme, že pro jejich řešení je potřeba znát i kontext, tedy zasazení případu do celkové situace klienta. Proto poskytujeme svým klientům individuální přístup, který co nejlépe pomůže vyřešit daný problém.

Jsme tu pro klienty, kteří se nespokojí s rutině naučenými postupy a jejich nepromyšlenou aplikací, ale hledají vždy to nejlepší řešení pro jednotlivé případy. Jsme tu pro klienty, kterým nestačí jen řešit problémy, ale také chtějí předcházet nepřiměřeně rizikovým důsledkům.

To vše při důsledné aplikaci moderních IT řešení tam, kde má jejich nasazení nesporný význam. Patříme mezi průkopníky on-line přístupu klienta k jeho datům uložených na našich serverech a zabezpečenému sdílení ekonomických dat.

Díky jedinečné kombinaci odborníků na ekonomické vědy a hluboké znalosti práva tuzemského i evropského vám můžeme nabídnout to správné řešení podle vašich potřeb.

Mgr. et Mgr. Vladimír Hynšt
jednatel a zakladatel společnosti

kontakt

info@hynst.cz

sídlo

Křenová 478/72
602 00 Brno
IČ: 29194261

úvod služby kontakt klientská sekce

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 64711.